Inspirationsoplæg til entreprenører

Dine forretningsmæssige fordele ved en strategisk tilgang til bæredygtighed

Overvejer I at arbejde mere målrettet med bæredygtighed, men er i tvivl om hvordan I bedst skaber værdi for virksomheden?
Så kan det være en ide med lidt inspiration til at kickstarte processen.

Vi har lavet et to timers inspirationsoplæg om den strategiske tilgang til bæredygtighed, specifikt målrettet entreprenørvirksomheder.

I bliver præsenteret for lovkrav og markedstendenser inden for bæredygtigt byggeri, med fokus på hvad det betyder jeres virksomhed i dag og i fremtiden. Vi kommer med vores perspektiver på hvilket forretningsmæssige potentiale, den bæredygtige udvikling kan bibringe jeres fagområde.

Herefter introducerer vi jer til vores bud på en strategiproces, med fokus på hvordan I gør strategien relevant og for den omsættes til konkret handling.

Vi runder oplægget med en lille øvelse, som samler jeres egne tanker fra dagen, så I har de vigtigste pointer med til jeres videre drøftelser.

 

 

Felt
Anne: aml@lagerberg.com
Bo: bcl@lagerberg.com