Hvad er virksomhedens bæredygtighedspotentiale?

Kender du din virksomheds eller dine produkters bæredygtighedspotentiale, Nej? … Så er det måske en ide at få lavet en værdianalyse og få afdækket virksomhedens og produkternes bæredygtighedskvalitet og potentiale.

ESG, CSRD, taksonomi, certificeringsordninger … flere af de producenter vi møder, drømmer sig tilbage til dengang hvor konkurrenceevne handlede om pris og kvalitet.  – Og vi forstår dem godt! For bæredygtighed er en kompleks brik i det puslespil der handler om vores samfund og jordens klima.

I stedet for at drømme sig tilbage til forgangne tider, anbefaler vi at du finder svar på de spørgsmål som du alligevel ikke kan undgå.

En værdianalyse er en 360 graders analyse af din virksomhed og dine produkter sat i forhold til udviklingen inden for bæredygtigt byggeri, bygningsdrift og lovkrav.
Analysen er ikke kun en investering i din virksomheds fremtid, det er også en mulighed for at skabe værdi for dine kunder. Ved at dokumentere og formidle din bæredygtighedsprofil kan du differentiere dig fra dine konkurrenter, styrke dit brand og øge din kundeloyalitet.

Formålet er også at skabe bevidsthed om alt det I allerede gør, og potentialet for fremtidig udvikling.
I bliver klædt på i forhold til markedet, dokumentationskrav, produktudvikling, kunderådgivning og strategisk udvikling.

Felt
Anne: aml@lagerberg.com
Bo: bcl@lagerberg.com