LAGERBERG hjælper Boligselskabet Sjælland med gør en forskel for Bæredygtighed i hverdagen

I foråret startede processen for bæredygtig kulturforandringer i Boligselskabet Sjælland, Danmarks 4. største boligselskab.

LAGERBERG forestår som en del af Bæredygtighedskonsulenterne et praksisnært og handlingsorienteret forløb for bæredygtige forandringer i hverdagen.
Verdensmål | Bæredygtighedskonsulenterne (baeredygtighedskonsulenterne.dk)

5 Workshops for 250 medarbejder  har resulteret i konkrete initiativer som gør en forskel for Boligselskabet Sjælland og for Bæredygtigheden.
I de næste måneder implementeres initiativerne i den dagligdagen drift i. – Vi glæder os virkelig til at se resultatet af de mange gode tiltag som præsenteres (og måske præmieres 🙂 ) på stormøde til november.

Det er en fornøjelse at arbejde sammen med et boligselskab som sætter deres samfundsansvar højt på dagsordenen og som er fast besluttede på at gøre bæredygtighed konkret, relevant og nærværende i virksomhedsdriften, fra topledelsen til administrationen og medarbejderne på de grønne arealer.

Felt
Anne: aml@lagerberg.com
Bo: bcl@lagerberg.com